Dzisiaj jest: 10.4.2020, imieniny: Borysławy, Makarego, Michała
Podziel się z przyjaciółmi
Dodaj ogloszenie24
BUS Szydłowiec
PKP Szydłowiec
Apteki
Praca Szydłowiec
Praca Region Radomski
Praca Szydłowiec24
Praca Radom
Dodaj ogłoszenie
Dodaj artykuł
Dodaj firmę
Dodaj motoryzacja
Dodaj wydarzenie

Nie masz pracy? Potrzebujesz rozwoju, także swojej organizacji? A może ekonomia społeczna?

Dodano: 2 lata temu Czytane: 2511 Autor:
Redakcja poleca!

Choć bezrobocie w subregionie radomskim sukcesywnie maleje, to nadal jest najwyższe w województwie mazowieckim.

Nie masz pracy? Potrzebujesz rozwoju, także swojej organizacji? A może ekonomia społeczna?
Istnieją tu grupy społeczne czy osoby, którym szczególnie trudno poruszać się na rynku pracy. Do takich osób i podmiotów, które są zainteresowane wsparciem i rozwojem w tym obszarze, adresowana jest ekonomia społeczna. Na stworzenie  nowych miejsc pracy w nowych przedsiębiorstwach społecznych czekają środki finansowe, doradcy i …nowi klienci. Rekrutacja nowych grup inicjatywnych trwa do 11 grudnia 2017 roku.

Na powstanie jednego miejsca pracy można otrzymać 12 tys. bezzwrotnej dotacji. To środki przeznaczone m.in. na zakup narzędzi pracy czy materiałów do produkcji, wyposażenie lokalu lub inne cele związane z działalnością gospodarczą. Aby powstało przedsiębiorstwo społeczne muszą się spotkać minimum dwie instytucje lub pięć osób fizycznych, które chcą założyć np. spółdzielnię socjalną. Pomoc na starcie obejmuje szkolenia, spotkania z psychologiem, doradcą zawodowym czy kluczowym, który pomoże napisać solidny biznesplan. Ekonomia społeczna to przecież biznes, choć specyficzny. To mix przedsiębiorstwa i organizacji pozarządowej, zyski muszą być obligatoryjnie przeznaczone na rozwój firmy lub działalność społeczną. Zarządzanie odbywa się na demokratycznych zasadach, dlatego ekonomia społeczna nazywana jest „ekonomią z ludzką twarzą”. Osoby, którym nie odpowiada sektor państwowy ani prywatny, mają więc trzecią możliwość. Tu można pomagać, realizować cele społecznie i  jednocześnie zarabiać. Unikalną siłą ekonomii społecznej są partnerstwa lokalne, w które włączają się samorządy, lokalny biznes czy instytucje pomocy społecznej – udostępniając lokale, zlecenia (klauzule społeczne w zamówieniach publicznych) czy np. odpady poprodukcyjne. Zupełnie przy okazji rozwiązywane są palące lokalne problemy, przy wykorzystaniu lokalnych atutów. Przedsiębiorstwo społeczne na mocy ustawy ma obowiązek zatrudnienia osób, wśród których 30% lub 50% (w zależności od grupy) stanowią osoby defaworyzowane na rynku pracy lub zagrożone wykluczeniem społecznym czy ubóstwem tj. m.in. osoby niepełnosprawne, bezrobotne, osoby do 30 lub powyżej 50 roku życia o statusie poszukujących pracy, wychodzące z bezdomności, uzależnień, zwalniane z zakładów karnych, chore psychicznie, uchodźcy itp.– Naszą spółdzielnię założyły zwykłe osoby fizyczne będące osobami bezrobotnymi. Od przyjaciół ze Stowarzyszenia Gminy Klwów – Wspólne Marzenia dowiedzieliśmy się o możliwości szkoleń i o uzyskaniu niezbędnych finansów w celu założenia spółdzielni – wspomina Szymon Kopczyński, prezes Spółdzielni Socjalnej „Oaza”. Zajazd Lwowski to Zakład Aktywności Zawodowej powołany z myślą o osobach niepełnosprawnych, który wydzielił część swoich pomieszczeń właśnie dla tej spółdzielni. – Chcieliśmy stworzyć miejsca pracy dla siebie, ale z taką myślą, że może kogoś w przyszłości zatrudnimy. Trzeba się nie bać i przede wszystkim próbować! –mówi pani Barbara Gniada - pokojowa.

Inne przykłady? Powstała dzięki wsparciu Mazowieckiego Ośrodka Ekonomii Społecznej Spółdzielnia Socjalna „Reduar” świadczy m.in. usługi rehabilitacyjne i opiekuńcze dając zatrudnienie kilku osobom wcześniej poszukującym pracy. Znane w regionie i nagradzane Przedsiębiorstwo Społeczne „Gospoda Jaskółeczka” prowadzi działalność gastronomiczną, jednocześnie dając zatrudnienie osobom niepełnosprawnym. Kozienicka Spółdzielnia Socjalna również pomaga dając zatrudnienie. Realizuje pomysł biznesowy na produkcję odzieży roboczej i dystrybucję produktów BHP. Znalezienie luki na rynku to priorytet.

 - My możemy przygotować grunt, pomóc wystartować, ale siła przedsiębiorstwa społecznego opiera się na dobrym pomyśle biznesowym – mówi Daniel Prędkopowicz, z Fundacji Fundusz Współpracy, kierownik Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, który zawiaduje Centrum Inkubacji i Rozwoju Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) w Radomiu. – Namawiamy na współpracę lokalne organizacje pozarządowe, biznes, jednostki samorządu terytorialnego wraz ze specjalistycznymi instytucjami świadczącymi pomoc społeczną. Tylko tyle i aż tyle - dodaje.

Przedsiębiorstwa społeczne to także podmioty tworzone przez osoby prawne. Drogą ku temu jest m.in. ekonomizacja organizacji pozarządowych (np. rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej i zatrudnienia osób przez fundacje czy stowarzyszenia), ale także tworzenie przez NGO nowych podmiotów takich jak spółdzielnie socjalne, spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów i niewidomych, Centra i Kluby Integracji Społecznej, Zakłady Aktywności Zawodowej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, spółki non-profit. Nowe przedsiębiorstwa społeczne mogą tworzyć także samorządy - same lub we współpracy z NGO.

Obecny nabór do projektu „Inkubacja i wsparcie ekonomii społecznej w subregionie radomskim”, w ramach którego wspierane jest zakładanie nowych przedsiębiorstw społecznych (w tym spółdzielni socjalnych) potrwa do 11 grudnia 2017. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizatorzy zakładają, że w ciągu trzech lat zatrudnienie w przedsiębiorstwach społecznych z subregionu radomskiego znajdzie w sumie 60 osób oddalonych od rynku pracy.

Po bliższe informacje zapraszamy na stronę www.mowes.pl oraz do Centrum Inkubacji i Rozwoju PES w Radomiu (dane kontaktowe poniżej).

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (mOWES) jest jednym z ponad 60 ośrodków wsparcia ekonomii społecznej działających w całej Polsce, posiadających akredytację Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jest prowadzony przez Fundację Fundusz Współpracy. mOWES realizuje swoje działania w trzech subregionach województwa mazowieckiego (ostrołęckim, ciechanowskim oraz radomskim).

Głównym celem mOWES jest tworzenie miejsc pracy dla osób oddalonych od rynku pracy poprzez tworzenie i rozwój przedsiębiorstw społecznych. W tym celu wspieramy społeczności lokalne oraz pomagamy trwale i strategicznie rozwiązywać lokalne problemy, wykorzystując do tego ekonomię społeczną. Promujemy włączanie i aktywizację zamiast wykluczania społecznego. Planujemy stworzenie 180 nowych miejsc pracy oraz zawiązanie 20 partnerstw lokalnych. Szczegóły na: mowes.pl
 
Docieramy z pomocą  m.in. do:
 • osób niepełnosprawnych,
 • trwale bezrobotnych,
 • osób do 30 lub powyżej 50 roku życia,
 • wychodzących z bezdomności,
 • uzależnień,
 • byłych więźniów,
 • osób chorych psychicznie itp.,
a także tych wszystkich, czyli tych wszystkich, którzy mogą czuć się marginalizowani lub oddalani na rynku pracy.
 
Uaktywniamy i namawiamy do współpracy:
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • organizacje pozarządowe,
 •  sferę biznesu
 • oraz inne podmioty – jak kluby sportowe,
 • parafie,
 • domy kultury itp.,
a także podmioty dedykowane pomocy społecznej i reintegracji zawodowej – jak centra i kluby integracji społecznej (CIS, KIS) Zakłady Aktywności Zawodowej (ZAZ), Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ) itp.
 
Docieramy z pomocą m.in. do:•	osób niepełnosprawnych, •	trwale bezrobotnych, •	osób do 30 lub powyżej 50 roku życia,•	wychodzących z bezdomności, •	uzależnień, •	byłych więźniów, •	osób chorych psychicznie itp.,a także tych wszystkich, czyli tych wszystkich, którzy mogą czuć się marginalizowani lub oddalani na rynku pracy. Uaktywniamy i namawiamy do współpracy: •	jednostki samorządu terytorialnego,•	organizacje pozarządowe,•	 sferę biznesu •	oraz inne podmioty – jak kluby sportowe, •	parafie, •	domy kultury itp., a także podmioty dedykowane pomocy społecznej i reintegracji zawodowej – jak centra i kluby integracji społecznej (CIS, KIS) Zakłady Aktywności Zawodowej (ZAZ), Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ) itp.
 
W subregionach, w których świadczymy usługi, prowadzimy Centra Inkubacji i Rozwoju Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) - regionalne biura mOWES znajdują się w Przasnyszu, Ciechanowie i Radomiu. Prowadzimy w nich działania edukacyjne nt. ekonomii społecznej (szkolenia, doradztwo) oraz rekrutacyjne dla osób i grup inicjatywnych zainteresowanych wsparciem, w tym założeniem lub rozwijaniem przedsiębiorstwa społecznego. Głównym narzędziem mOWES wspierającym powstawanie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych są dotacje unijne ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Długofalowym efektem działań prowadzonych przez Fundację Fundusz Współpracy w ramach Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej są oszczędności dla budżetów lokalnych (praca zamiast zasiłku) oraz ożywienie i współdziałanie społeczności lokalnej  (strategia i partnerstwa na rzecz rozwoju regionu).
Dodaj komentarz
Dodaj komentarz Ukryj formularz
Captcha
Przepisz tekst widoczny na obrazku.
Podziel się z przyjaciółmi